Sala koncertowa ul. Marsz. J. Piłsudskiego 19, Wrocław
Giovanni Sollima – wiolonczela
CHRISTIAN DANOWICZ dyrygent/

Ottorino Respighi     Antiche Arie e Danze
Luigi Boccherini         Koncert wiolonczelowy G-dur
------
Luigi Boccherini         Ritirata Notturna da Madrid
Giovanni Sollima         LB Files (LB - Luigi Boccherini)