Szymczewska AgataPani Agata Szymczewska, znakomita skrzypaczka i laureatka XIII Konkursu im. Henryka Wieniawskiego przyjęła nasze nagłe zaproszenie aby zastąpić Pana Ernsta Kovacica.  Pod dyrekcją Christiana Danowicza wykona dwa koncerty skrzypcowe: Haydna C-dur i Mozarta D-dur.  W programie także symfonia A-dur KV M201 Mozarta.